تدبر در قرآن - نکته های قرآنی

استخراج نکات زندگی بخش قرآنی از قرآن وتفاسیر معتبر

آیا می دانید که اقامه نماز با خواندن نماز چه تفاوتی دارد و در قرآن کریم کدام مورد تاکید قرار گرفته است؟

«خواندن نماز» بجا آوردن ظاهر نماز از نیت ٬ تکبیره الاحرام٬ قیام و رکوع و سجود وغیره  بهمراه توجه به معانی و اذکار آن است که این خواندن و تداوم بر آن عملی است واجب و در قرآن از اوصاف مومنان شمرده شده است(۹ مومنون)

اما

«اقامه نماز» یعنی برپا کردن حقیقت وروح نماز که جدای از خواندن آن بدین معناست که پیام اصلی نماز٬ از لفظ و ذهن به عمل برسد و در سیره نماز گذار در جامعه تجلی پیدا کند و با تبلیغ و تعلیم و تزکیه نفوس مستعد دیگران٬ آنها نیز پرورش پیدا کنند تا حقیقت آن چیزی که در قرآن بعنوان ناهی از فحشاء و منکر (۴۵ عنکبوت) است در متن جامعه بشری متمثل گردد.

(منبع: تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی ج۲ ص۱۶۶)

نوشته شده در پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱ساعت 15:58 توسط صادق| |